Kanin's space | ТЧιηк Διffεrεητ

Just another WordPress.com site

พระบรมราโชวาท ๒ ธ.ค. ๒๕๕๐

“ข้าพเจ้าและพระราชินี
มีความยินดียิ่งนักที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางทหารรักษาพระองค์
ในพิธีรวมพลสวนสนามในวันนี้ ขอขอบใจในไมตรีจิตของทุกคน
และขอสนองพรกับทั้งไมตรีนั้นด้วยใจจริงเช่นกัน

ไทยเรา
รักษาเอกราชและผืนแผ่นดินให้มั่นคง เป็นปึกแผ่นมาได้
ก็เพราะเราทุกคนมีความสำนึก ตระหนักในความเป็นไทย
และหน้าที่ที่จะธำรงรักษาชาติ ประเทศไว้ให้เป็นอิสระ มั่นคง
ตามประวัติกาลที่ปรากฏมา

คนไทยจึงมีจิตใจผูกพันปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่แยกพวก แยกเหล่า มีปกติสามัคคีพร้อมเพรียงกันเสมอ

และ
สถานการณ์บ้านเมืองเราในวันนี้
เป็นที่ทราบแก่ใจเราทุกคนอยู่สืบแล้วว่าไม่น่าไว้วางใจ
พูดได้ว่าหากคนไทยขาดความสำนึกในชาติ ขาดความสามัคคี
ก็อาจประสบเคราะห์กรรมกันทั้งชาติ จึงขอให้ทหารทุกคน และชาวไทยทุกคน
ทุกหมู่ทุกเหล่า ได้พิจารณาตัดสินใจว่า ประเทศชาติของเรานั้น
สำคัญที่เราควรจะรักษาไว้ให้ยั่งยืนต่อไปหรือไม่

ถ้าเห็นว่าสำคัญ
มั่นใจ ก็ขอให้สังวร ระวัง กาย ใจ ให้ตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต
พยายามลดอคติ และสร้างเสริมความเมตตา สามัคคีในกันและกัน
ไม่ว่าจะทำการสิ่งใดให้ยึดเอาความมั่นคง ปลอดภัยของชาติเป็นที่หมายสูงสุด

ขอ
อานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับทั้งอำนาจแห่งความภักดีโดยบริสุทธิ์ใจในชาติ
บ้านเมือง จงดลบันดาลให้ทุกๆ ท่าน ประสบแต่ความสุข สวัสดี
และความสำเร็จสมประสงค์จงทั่วกัน”

๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามของทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า

Advertisements

2 responses to “พระบรมราโชวาท ๒ ธ.ค. ๒๕๕๐

  1. yannawan December 5, 2007 at 3:02 pm

    (พยักหน้า)
     
    (T T) ด้วยความตื้นตันใจ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: